marți, 24 iulie 2012

Tentaţii...

Ţînţarii îmi muşcă din linişte,
miros livid de parfum în odaie,
urme de cafea neterminată,
somnul are gust amărui.
Cînd îmi rezem capul de cerşafuri,.
tentaţii din miez noapte
crapă luna în două
lăsîndu-mi geamul dezgolit .
Mai umple-mi măcar odată odaie
cu zgomotul tău tihnit
să se prefacă ţînţarii în insecte parfumate,
mirosul livid în glasul tău lucid,
cafeaua să devină sirop îndulcit,
de pe buzele tale să-l sorb.
şi vino, de-mi lipeşte la loc luna
dă-mi umărul tău să dorm măcar odată
tentaţia mea nestăpînită
fii numai Tu!

vineri, 20 iulie 2012

Fragment


Asemenea  bucurii ar putea fi periculoase, cînd îmi pare  că totul a prins un echilibru, că lucrurile nu mai stau degeaba pe unde stau şi că în sfîrşit am ajuns  la o cumpănă a gîndurilor, dar pînă nici în razele apusului nu există armonie, stau împrăştiate pe cer pînă amurgul le încarcerează, nici nu sunt libere aşa cum nici eu nu mi-am găsit un echilibru, sunt prea liberă să sper uneori, dar asemenea bucurii ar putea fi periculoase …